ÚVOD KONTAKT OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VOĽBY

Voľby do orgánov samosprávy obci a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
Výsledky volieb a hlasovania sú nasledovné :
Počet zúčastnených voličov : 58 z 90 oprávnených voličov, čo je 64,44% účasť
Počet platných hlasovacích lístkov : 52
Hlasovanie na starostu:
1. Maroš Lacko – 52 hlasov
Hlasovanie na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Mgr. Ján Čunderlík – 40 hlasov
2. Anna Bullová – 39 hlasov
3. Vladimír Strmeň – 38 hlasov
4. Peter Kollár – 34 hlasov
5. Lucia Žúborová – 34 hlasov
6. Nikola Archlebová – 27 hlasov
Vzhľadom na rovnaký počet hlasov kandidatov Lucia Žúborová a Peter Kollár bol žrebovaním zvolený Peter Kollár.


Mailová schránku pre doručovanie oznámení delegovaní člena a nahradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie,
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov rok 2022 konané dňa 29.10.2022:

motyckyobec@gmail.com

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu BBSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov BBSK
Zoznam kandidátov na starostu obce Motyčky
Zoznam kandidátov na poslancov obce Motyčky
Oznámenie o termíne konania volieb
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Určenie volebnej miestnosti
Počet obyvateľov obce Motyčky
Menovanie zapisovateľky
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Rozhodnutie o vyhlásení volieb
© MOTYČKY 2023

powered by SCOLY


COOKIES

Stránky motyčky.sk používajú cookies. Cookies zobrazíte kliknutím na ikonu zámky vľavo od adresy stránky, kde ich môžete aj vypnúť.
Prehliadaním stránok súhlasíte s ich používaním