ÚVOD KONTAKT OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

potvrdenie_o_podani_priznania.pdf
Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf
Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva
Prihlásenie psa do evidencie
Ohlásenie *vzniku - *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlásenie k dani z ubytovania
OHLÁSENIE vzniku /zániku daňovej povinnosti dane z ubytovania
Prihlásenie a odhlásenie psa
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla budovy
Žiadosť o výrub drevín v obci Motyčky (aktualizované 1/2024)
Súhlas s prihlásením občana na pobyt
© MOTYČKY 2024

powered by SCOLY


COOKIES

Stránky motyčky.sk používajú cookies. Cookies zobrazíte kliknutím na ikonu zámky vľavo od adresy stránky, kde ich môžete aj vypnúť.
Prehliadaním stránok súhlasíte s ich používaním