ÚVOD KONTAKT OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMAČNÝ MATERIÁL K NÚTENÝM DETSKÝM SOBÁŠOM

Jednou z foriem obchodovania s ľuďmi sú aj nútené „detské“ sobáše. Od roku 2015 bolo na Slovensku identifikovaných už viac ako 12 prípadov obchodovania s deťmi za účelom núteného sobáša. Tieto sobáše sú založené na zvyklostiach a tradíciách a ich obeťami sú deti už od 12 rokov. Deti sú vychovávané v duchu týchto zvykov a manželstvo detí je často spojené s patriarchálnymi postojmi k dievčatám vrátane potreby chrániť „česť“ rodiny. O mnohých prípadoch ani nemusíme vedieť, môžu uniknúť našej pozornosti. Ale spolu môžeme zastaviť zneužívanie detí a povedať STOP detským sobášom.

https://prevenciakriminality.sk


Ing. Lenka Brveníková
krajská koordinátorka pre prevenciu kriminality
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Organizačný odbor
Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/43 06 229, 0961 699 229
E-mail: Lenka.Brvenikova@minv.sk
© MOTYČKY 2024

powered by SCOLY


COOKIES

Stránky motyčky.sk používajú cookies. Cookies zobrazíte kliknutím na ikonu zámky vľavo od adresy stránky, kde ich môžete aj vypnúť.
Prehliadaním stránok súhlasíte s ich používaním