Untitled Document

RYBAČKA NA MOTYČKÁCH

Na vodnej nádrži na Motyčkách je možnosť športového rybárčenia s platným rybárskym lístkom. Rybárska sezóna sa riadi pravidlami podľa lovu na pstruhových vodách. Každoročne je nasádzaný pstruh dúhový. Povolenku na lov rýb si je možné zakúpiť na lesnej správe Staré Hory. Povolenka sa vydáva len osobe s platným rybárskym lístkom.

KONTAKTNÁ OSOBA:

Ján Andráš 0918 334 562 (v pracovné dni 7:00 - 14:00)

CENNÍK PRE SEZÓNU 2019:

Denná povolenka: 20€
Týždenná povolenka: 50€
Sezónna povolenka: 200€

Od sezóny 2015 došlo k zmene na VN Dolný Jelenec z revíru chovný na lovný.

© MOTYČKY 2021

powered by scoly