Untitled Document

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE MOTYČKY

Predseda DHZ obce Motyčky
Mgr. Ján Čunderlík, mail: Jan.Cunderlik@minv.sk
Podpredseda DHZ obce Motyčky
Vladimír Debnár, mail: pyromix1@gmail.com


Prevzatie hasičského vozidla Iveco Daily pre DHZ Motyčky dňa 07.02.2020. Poďakovanie patrí za dlhodobú spoluprácu medzi obcami starostovi obce Turecká Ivanovi Janovcovi, pánovi Vladimírovi Debnárovi - preventivárovi obce, DPO SR pani Matalovej, Kolpákovi, členom dobrovoľného hasičského zboru Motyčky p.Mgr.Jánovi Čunderlíkovi, Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi no a v neposlednom rade premiérovi SR pánovi Petrovi Pellegrinimu a MV SR pani ministerke Denise Sakovej. Srdečne ďakujeme.

Po nekončiacom úsilí sa podarilo v mesiaci Január 2020 zaradiť Dobrovoľný hasičský zbor DHZ Motyčky do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a DHZ bolo zaradené do kategórie „C“.

Úprimné poďakovanie patrí pánovi Vladimírovi Debnárovi zo Starých Hôr za oblečenie pre dobrovoľný hasičšký zbor Motyčky – srdečné poďakovanie za sponzorský dar pre obec Motyčky – Január/2019

Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO
Zaradenie DHZ Motyčky do kategórie
Pridelenie IČO preDHZO Motyčky
DHZO Motyčky - výpis z uznesenia
DHZO Motyčky - menovanie veliteľa
DHZO Motyčky - menovanie prvého zástupcu veliteľa
DHZO Motyčky - menovanie druhého zástupcu veliteľa© MOTYČKY 2020

powered by scoly